• strarimost
 • starigrad21xg7
 • Petrinja park
 • Jasenovac
 • hrvatska kostajnica
 • Novska
 • Glina
 • Topusko
 • Sisak - stari most
 • Sisak - stari grad
 • Petrinja - park
 • Jasenovac
 • Hrvatska kostajnica
 • Novska - osnovna škola
 • Glina
 • Topusko

O HDRS-u

 

  HDRS

  Hrvatska demokratska regionalna stranka

 

Predsjednik Stranke : Anđelko Hrupački

Zamjenik predsjednika : Đuro Petrinac

Dva potpredsjednika : Vlado Muža i Ivan Pucović

Glavni tajnik : Stjepan Draženović

   Članovi predsjedništva : Janko Milaković, Vlado Muža, Đuro Petrinec, Anđelko Hrupački, Goran Lovreković, Stjepan Horvatinović, Ivan Pucović, Anita Putrić, Milorad Tomašević

Predsjednik i članovi Statutarne komisije : pred. Mihovil Velički, Ivana Tonjac-Golubović, Ljuba Ilišinović

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora : pred. Stjepan Draženović, Dušan Rabljenović, Tihomir Kovačević

Predsjednik i članovi Visokog suda časti : pred. Tihomir Šalić, Marjan Abramović, Zdenko Lončarević

                                                                                                                                      

Osnivačka skupština gradske organizacije HDRS-e Petrinja

Predsjednik GOP : Anđelko Hrupački

Potpredsjednike GOP : Ivan Pucović, Mato Caban

Predsjedništvo GO HDRS-a Petrinja :Anđelko Hrupački, Ivan Pucović, Mato Caban, Tihomir Šalić, Ivica Rokić, Ljuba Ilišinović i Davor Matijević.

Nadzorni odbor : Marjan Augustić-predsjednik, članovi-Jasmina Draženović i Svjetlana Križanović

Sud časti : Mario Čulig-predsjednik, članovi-Stanko Kovarbašić i Željka Šalić                                              

Organizaciju HDRS-a Petrinje predstavlja predsjednik GOP Anđelko Hrupački,

Sjedište gradske organizacije HDRS-a Petrinja nalazi se na adresi : Brače Kunert 33, 44250 Petrinja.

 

Osnivačka skupština gradske organizacije HDRS-e  Sisak

   Povjerenik za GO Sisak: Zdenko Plevančić

 

  Osnivačka skupštine općinske organizacije HDRS-e Jasenovac

  Predsjednik HDRS-e OO Jasenovac: Ivan Hečimović

  Zamjenik predsjednika HDRS-e OO Jasenovac: Luka Matoš

  Potpredsjednik HDRS-e OO Jasenovac:  Ilija Grgić

  Članovi predsjedništva HDRS-e OO Jasenovac: Zorko Kristina i Kozić Nikola

  Predsjednica: Galko Darinka

  Članovi predsjedništva: Kata Mijadžiković i Šolaja Marija

  Sud časti:

Predsjednik suda časti je Kozić Nikola a za članove : Grgić Franjo i Alar Marija

Sjedište HDRS-e OO Jasenovac nalazi na adresi : Krapje 39, 44325 Krapje

 

Osnivačka skupština gradske organizacije HDRS-a  Kutina

  Predsjednik HDRS GO Kutina : g. Đuro Petrinec

  Zamjenik predsjednika HDRS GO Kutina : g. Zdenko Lončarić

  Potpredsjednici HDRS GO Kutina : g. Zlatko Ožanić i g. Marijan Dunaj

  Članovi predsjedništva HDRS GO Kutina : g. Mihovil Velički, gos. Branka Ožanić i g. Stjepan Bezjak

  Tajnik HDRS-a GO Kutina : g.Goran Lovreković

  Nadzorni odbor : pred. g.Zdravko Podhraški i čl. : Marinko Trutić i Ivan Jakopić

  Sud časti : pred. Mirko Čađan i čl. : Mirjana Lončarić i Ana Petrinec