• strarimost
 • starigrad21xg7
 • Petrinja park
 • Jasenovac
 • hrvatska kostajnica
 • Novska
 • Glina
 • Topusko
 • Sisak - stari most
 • Sisak - stari grad
 • Petrinja - park
 • Jasenovac
 • Hrvatska kostajnica
 • Novska - osnovna škola
 • Glina
 • Topusko

nov   ll    

Uspješan „Razgovor županice s građanima Siska"

Prepuna velika dvorana sisačke INA rafinerije nafte nije mogla primiti sve zainteresirane građane, koji su se odazvali pozivu na susret sa županicom Marinom Lovrić Merzel, održanom u ponedjeljak, 8. Travnja 2013. godine u Sisku.

Marina Lovrić Merzel je u Sisku, prije početka „Razgovora s građanima" rekla:„Jedan je ovo u nizu od, kako mi to zovemo „Razgovora sa županicom" , znači ovo neće biti samo prezentacija moja i mojih suradnika, onoga što smo uložili do sada, nego i predstavljanje javno projekata za koje su već počeli radovi i neki će početi kroz desetak dana. U stvari, u posljednjih dvadeset godina ovo se nije dogodilo u našoj županiji. I ono za što smo , neću reći, živjeli, egzistirali, radili da se dio sredstava koji je punioi Državni proračun, a s razine naše županije vrati u nju kroz projekte. Vidjet ćete, najveći broj projekata značajnih za Županiju upravo se nalazi ovdje u ovom gradu. Od infrastrukturnih, zdravstva, školstva... Evo, moram vam reći da ćemo u ponedjeljak (15. IV. 2013.) već vidjeti početak radova Zagrebačke ulice, ovaj tjedan voze svu opremu, već je sve definirano za most na rijeci Odri, koji je kandidiran za europske fondove, najveće ulaganje u našu Županijsku bolnicu, Središnjeg paviljona, od nove Dijalize, nove Radiologije, Onkološkog odjela, novih internističkih ambulanti, potpuno nove kuhinje...