• strarimost
 • starigrad21xg7
 • Petrinja park
 • Jasenovac
 • hrvatska kostajnica
 • Novska
 • Glina
 • Topusko
 • Sisak - stari most
 • Sisak - stari grad
 • Petrinja - park
 • Jasenovac
 • Hrvatska kostajnica
 • Novska - osnovna škola
 • Glina
 • Topusko

Za predsjednika GOP je izabran Anđelko Hrupački, za zamjenika predsjednika GOP : Stjepan Bartolić
za podpredsjednike GOP je Ivan Pucović, Mato Caban
Predsjedništvo GO HDRS-a Petrinja je Anđelko Hrupački, Stjepan Bartolić, Ivan Pucović, Mato Caban, Tihomir Šalić, Ivica Rokić, Ljuba Ilišinović i Davor Matijević.
Nadzorni odbor je Marjan Augustić-predsjednik, članovi-Jasmina Draženović i Svjetlana Križanović
Sud časti je Mario Čulig-predsjednik, članovi-Stanko Kovarbašić i Željka Šalić                                              
Organizaciju HDRS-a Petrinje predstavlja predsjednik GOP Anđelko Hrupački,
Sjedište gradske organizacije HDRS-a Petrinja nalazi se na adresi : Brače Kunert 33, 44250 Petrinja.